Åsa Ström Broman håller i gudstjänsten, då vi särskilt minns dem som lämnat oss under året. Efteråt serveras kaffe i Ekumeniska gården.