Välkommen till jubileumsgudstjänst på Kristi himmelfärdsdag 14 maj kl. 12.00. Gratis båtresa från Kungshällsudden från kl. 10.00. Gratis servering.