Föreningens medlemmar är välkomna till årsmötet som äger rum måndag 19 december kl 17 i Väktarsalen, Kyrkans hus, Nya Rådstugugatan 7 i Norrköping.