Programmet kommer som vanligt att finnas i kyrkor, turistanläggningar och vissa butiker.