Välkommen till årets sista gudstjänst på Capella, då vi särskilt tänker på dem som lämnat oss under året som har gått. Komminister emerita Lillemor Björling predikar. Efteråt samlas vi till kyrkkaffe i Ekumeniska gården och summerar året på Capella.