Välkommen till sommarens första gudstjänst den 4 juli kl 11. Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping ansvarar för gudstjänsten. Båt från Kungshällsudden utanför Bottna kl 10.00 och 10.30. Kaffe med dopp kan köpas efteråt