Capelladagen är den dag då den ekumeniska tanken är som mest levande på Västra Gärsholmen. Biskop Martin leder mässan och Anders Eksmo från Evangeliska frikyrkan sjunger ackompanjerad av Caroline Eksmo. Dessutom medverkar kapten Johan Grahn från Frälsningsarmén, biskop Sten-Bertil Jakobson från Liberala katolska kyrkan och Margareta Jacobson från Equmeniakyrkan.