Capellasommaren inleds den 20 maj av Svenska kyrkan i Söderköping. Därefter kommer ytterligare 16 gudstjänster att hållas på Västra Gärsholmen. Många samfund är representerade: EFS, Liberala katolska kyrkan, Equmeniakyrkan, Agape, Evangeliska frikyrkan, Romersk katolska kyrkan, Evangelisk luthersk mission, Pingströrelsen och Svenska kyrkan.  Du är varmt välkommen! Besök gärna gudstjänster med andra än ditt vanliga samfund. Capella Ecumenica handlar ju om ekumenik!