Föreningens medlemmar är välkomna till årsmötet som äger rum måndag 19 december kl 17 i Väktarsalen, Kyrkans hus, Nya Rådstugugatan 7 i Norrköping. För att bli medlem sätter du in 200:- på vårt plusgiro 1 18 60-4. Familjemedlemskap 300:-