Vid värdmötet på lördag kl 12 får man nyttig information inför sommaren samtidigt som man har tillfälle att utbyta erfarenheter från Capella