startbild50

Välkommen till Capella Ecumenica

Det lilla kapellet på Västra Gärsholmen invigdes på Kristi Himmelsfärdsdagen 1965 av dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Sedan dess har verksamheten drivits av föreningen Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis i samarbete med många kyrkor och samfund i ekumenisk anda.

Besök någon av våra gudstjänster eller upplev livets stora stunder som bröllop och dop i kapellet. Eller kom när som helst bara för att finna en stunds stillhet. Säsongen inleds som regel i mitten av maj och pågår till början av september. Under juni, juli och augusti hålles gudstjänst varje sön- och helgdag. I Allhelgonahelgen hålles en minnesgudstjänst till minne av dem som en gång bidrog till kapellets tillkomst.

Välkommen till årsmöte!

  • 2016-12-16

Föreningens medlemmar är välkomna till årsmötet som äger rum måndag 19 december kl 17 i Väktarsalen, Kyrkans hus, Nya Rådstugugatan 7 i Norrköping.