En hälsning från kardinal Anders Arborelius

Ekumenik är viktigare än någonsin i vår splittrade värld. När jag skriver dessa rader är jag på resa i Indien och Myanmar med en delegation från SKR, Sveriges kristna råd. Vi har fått möta kristna från olika kyrkor och samfund som ofta är ganska utsatta i dessa länder.

Samtidigt blir man full av glädje och beundran över deras djupa tro och hängivenhet. Kristna i dessa länder lever som en liten minoritet och får kämpa för sina rättigheter. Det kan verkligen inspirera oss att växa i vårt tro och efterföljelse av Jesus – och i vår ekumeniska dialog. Tankarna går nästan av sig själva till Capella Ecumenica som har blivit en så viktig mötesplats för Svenska kristna från olika bakgrund. Den vackra och idylliska ön är en andlig oas och inspirationsplats för oss kristna i Sverige. Den kan också hjälpa oss att bli mer engagerade och be mer för våra kristna trossyskon som i flera länder har det svårt och ibland förföljs.

Vi får inte glömma att vi också i Sverige haft martyrer och att jesuiten Martin Lanterna led martyrdöden under reformationstiden just i Sankta Annas skärgård. Som kristna får vi efterfölja Jesus också i svåra tider av nöd och förföljelse. Vi får vara oändligt tacksamma för att vi i Sverige idag får leva i trygghet och att vi har en djupt ekumenisk vänskap mellan alla kristna. Men vi får inte glömma att be för dem som förföljs för sin tros skull.

Yangon 2.2.2018

Kardinal Anders Arborelius OCD