Grundarens egna ord

Välkommen till Capella Ecumenica!

Du, som stigit i land här, förgät inte att denna ö endast är avsedd för andakter i kyrkan. Sålunda hålles här, från våren till hösten, gudstjänst varje söndag kl 11.00, under medverkan av olika trossamfund.

Kyrkan är också tillgänglig för enskild andakt samt för dop och vigsel efter överenskommelse med expeditionen. Kyrkan visas också efter tillsägelse hos värdarna på ön.

Uppträd tyst och stilla av vördnad för det vigda rummet. Tillbed Gud din Fader i himmelen i anda och sanning. Bliv en levande sten i Andens tempel – Guds kyrka och församling.

Kom ihåg att östgötaarkipelagen har nära tusen öar för friluftsliv, men bara denna enda för kyrka och gudstjänstliv. Låt denna ö få tjäna endast denna uppgift.

Allt underhåll bekostas av enskilda medlemmar och genom gåvor.

Gud välsigne din ingång och utgång från nu och till evig tid !

”Må detta verk, som tillkommit i kärlek och ödmjukhet och utan annat syfte än att få vara ett kärlekens och fridens hus så förvaltas, att nutid och framtid därav måtte hämta verklig glädje, tröst och vederkvickelse. Om en enda jordevarelse här – idag, i morgon eller en framtida dag – finner vad han söker, då har detta verk icke varit förgäves.”

Hilding Bielkhammar