Välkommen att döpa ditt barn eller att gifta dig

Kapellet kan hyras till dop och till vigslar. Vill Du att Ditt bröllop eller dop ska bli något extra att minnas, så är det lilla kapellet i skärgården mycket lämpat. Här arrangeras årligen vigslar och dop antingen i samband med gudstjänsterna eller övrig tid från mitten av maj till början av september. Borgerliga förrättningar hänvisas till annan plats.

Boka tid för dop eller vigsel

För att boka tid för dop eller vigsel tar Du kontakt med
Karin Sollert, tel. 073-813 67 31.