Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis

Kapellet på Västra Gärsholmen är ett verk av S:t Anna-sonen Hilding Bielkhammar. År 1925 besökte han som 18-åring Stockholm och det stora ekumeniska mötet, som leddes av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Där fick han höra Herrens bön läsas på över 50 olika språk och det var då han fick idén att i sin hemtrakt skapa ett ekumeniskt centrum. Läs mer om Capellas historia.

Säsongen inleds som regel i mitten av maj och pågår till början av september. Under den tiden hålles gudstjänst varje sön- och helgdag. Varje år firas Ekumeniska dagen då biskopen i Linköping samt representanter från andra samfund håller ekumenisk gudstjänst. I allhelgonahelgen hålles en minnesgudstjänst till minne av dem som lämnat jordelivet och som bidragit till kapellets tillkomst eller verksamhet.

Ansvaret för gudstjänsterna delas mellan olika kyrkor och samfund. Under säsongen finns det alltid värdfolk på ön. Värdskapet utövas ideellt av värdarna, som svarar för såväl guidning som ordning och skötsel. Kapellet utnyttjas även som mycket vigsel- och dopkyrka.

Programblad

Här finner ni Capella Ecumenicas programblad med information om verksamheten på ön under året. I pappersform finns programmet att hämta på turistanläggningar, i kyrkor och i vissa butiker i trakten.

Aktuellt programblad

Äldre programblad

Styrelse

Stefan Bielkhammar, ordförande
Torbjörn Toftgård, vice ordförande och programansvarig
Marie Nilsson, sekreterare
Margareta Klingström, kassör
Andreas Bielkhammar, ledamot
Elisabet Rydberg Andersson, ansvarig för besök, dop och vigslar
Christer Ståleker, suppleant