_5

Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis

Kapellet på Västra Gärsholmen är ett verk av S:t Anna-sonen Hilding Bielkhammar. År 1925 besökte han som 18-åring Stockholm och det stora ekumeniska mötet, som leddes av dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom. Där fick han höra Herrens bön läsas på över 50 olika språk och det var då han fick idén att i sin hemtrakt skapa ett ekumeniskt centrum.

Hösten 1958 började Hilding tillsammans med sin familj och många vänner att bära gråsten från öns stränder upp till berget, där kapellet skulle stå. Utan tekniska hjälpmedel murade man upp de metertjocka väggarna och byggde en replik av S:t Anna gamla gråstenskyrka, som Anna Niclisadotter på 1380-talet fått tillstånd av Linköpingsbiskopen Nicolaus Hermanni att uppföra. Denna kyrka ersattes vid 1800-talets början av en ny och större kyrka.

Det lilla kapellet på Västra Gärsholmen invigdes på Kristi Himmelsfärds dag 1965 av dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Sedan dess har verksamheten drivits av föreningen Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis i samarbete med många kristna kyrkor och samfund i ekumenisk anda.

Säsongen inleds som regel i mitten av maj och pågår till början av september. I Allhelgonahelgen hålles en minnesgudstjänst till minne av dem som en gång bidrog till kapellets tillkomst. Under juni – juli – augusti hålles gudstjänst varje sön- och helgdag.

Ansvaret för gudstjänsterna delas mellan olika kyrkor och samfund. Under säsongen finns det alltid värdfolk på ön. Värdskapet utövas rent ideellt av värdarna, som svarar för såväl guidning som övrig ordning och skötsel. Kapellet utnyttjas även som mycket populär vigsel- och dopkyrka.

 

dummy

DSC_0589

xx2