Gudstjänster 2019

Gudstjänster börjar  i regel kl 11:00 (undantag framgår nedan). Båt avgår då kl 10:00 och 10:30 från Kungshällsudden. Kaffe serveras efter gudstjänsten.
Båtresan ToR kostar för vuxna 60 kr, barn 15 kr.

Söndag 26 maj: Sommarupptakt med Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling.

Torsdag 30 maj: Svenska kyrkan, S:t Lars församling, Linköping

Söndag 2 juni: Svenska kyrkan, Slaka församling. Församlingsherde Linda Cederholm

Söndag 9 juni: Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping. Pastor Anton Fagerstedt

Söndag 16 juni: Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan i Norrköping

Söndag 23 juni: Frälsningsarmén, Norrköping

Söndag 30 juni: Församlingen Agape, Norrköping. Pastor David Ekerbring och församlingens musiker och sångare.

Söndag 7 juli: Liberala katolska kyrkan. Sakramental välsignelseandakt med biskop Sten-Bertil Jakobson

Söndag 14 juli: Romersk katolska kyrkan, Kardinal Anders Arborelius

Söndag 21 juli: Svenska kyrkan, Kolmårdens församling

Söndag 28 juli: Svenska kyrkan, Borgs församling

Söndag 4 augusti: Svenska kyrkan, Jonsbergs församling

Söndag 11 augusti: Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Söderköping.

Söndag 18 augusti: Capelladagen. Ekumenisk mässa med biskop Martin Modéus och representanter för andra samfund.

Lördag 24 augusti kl 19, båt från Kungshällsudden kl 18: Konsert med medeltida musik. Kören Collegium Vox Humana från Dalby, dirigent Anita Andersson

Söndag 25 augusti: Svenska kyrkan, Valdemarsvik Ringarums pastorat

Söndag 1 september: EFS, Söderköping. Pastor Duressa Mabesha Teka.

Söndag 8 september: Svenska kyrkan, S:t Johannes församling

Söndag 3 november: Minnesgudstjänst i allhelgonahelgen. Komminister emerita Lillemor Björling

RIBavgang

RIBcapella

RIBtrangsel