Gudstjänster 2018

Gudstjänster börjar  i regel kl 11:00 (undantag framgår nedan). Båt avgår då kl 10:00 och 10:30 från Kungshällsudden. Kaffe serveras efter gudstjänsten.
Båtresan ToR kostar för vuxna 60 kr, barn 15 kr.

Söndag 20 maj:  Sommarupptakt med Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling. Kyrkoherde Ola Linderoth. KFUM-kören under ledning av Eva Harmén

Söndag 27 maj:  EFS, Söderköping. Pastor Duressa Mabesha Teka. S:t Laurentii kyrkokör från Söderköping S:t Anna församling

Söndag 3 juni: Svenska kyrkan, Borgs församling. Komminister Mikaela Stigsdotter Larsson

Söndag 10 juni: Liberala katolska kyrkan. Sakramental välsignelseandakt med biskop Sten-Bertil Jakobson.

Söndag 17 juni: Equmeniakyrkan, Centrumkyrkan, Norrköping. Pastor Margaretha Rudén. Soon Gospel

Söndag 24 juni: Församlingen Agape, Norrköping. Pastor David Ekerbring och församlingens sångare

Söndag 1 juli: Evangeliska frikyrkan, Korskyrkan i Norrköping. Pastor Inga-Märtha Isacson, Korskyrkans kör och Anders Eksmo

Söndag 1 juli: Kl 18.00, båt kl. 17.00, obs tiden! Svenska kyrkan, Söderköping S:t Anna församling. Skärgårdskyrkan inleds med andakt och jordgubbar. Söderköping Gospel

Söndag 8 juli: Romersk katolska kyrkan, Kardinal Anders Arborelius

Söndag 15 juli: Svenska kyrkan, Kolmårdens församling. Åsa Ström Broman, mobil präst för Svenska kyrkan i Sydamerika. Triosång och flöjt.

Söndag 22 juli: Svenska kyrkan, Hallsbergs församling. Medeltidsmässa delvis på latin med liturgi enligt Linköpings stift på 1400-talet. Kyrkoherde emeritus Hans Fredriksson

Söndag 29 juli: Svenska kyrkan, Ringarums församling. Kyrkoherde Matilda Helg och VIS-kören

Söndag 5 augusti:  Evangelisk Luthersk Mission ELM, Falketorps missionsgård. Komminister emeritus Kurt Enström. Sång och musik.

Söndag 12 augusti: Svenska kyrkan, Östra Vikbolandets pastorat. Komminister Peter Fransson och JÖR-kören.

Söndag 19 augusti: Capelladagen. Ekumenisk mässa med biskop Martin Modéus. Sång av manskvartetten PAJD från Evangeliska frikyrkan. Dessutom medverkar Inger Gustafsson från Equmeniakyrkan, pastor Niclas Nilsson från Pingströrelsen och biskop Sten-Bertil Jakobson från Liberala katolska kyrkan.

Söndag 26 augusti: Pingströrelsen, Sionförsamlingen i Söderköping. Pastor Niclas Nilsson. Sång och musik.

Söndag 2 september: Svenska kyrkan, Västra Vikbolandets pastorat. Kyrkoherde Lars Linnarsson, Pastoratskören och Roland Furenhed

Söndag 4 november: Minnesgudstjänst i allhelgonahelgen. Komminister Eva Katarina Agestam.

 

RIBavgang

RIBcapella

RIBtrangsel