Nu börjar planeringen för 2019

Hjälp oss fylla sommaren 2019 med gudstjänster! Förhoppningen är att vi får en mångfald av olika kristna kyrkor och församlingar så att den ekumeniska tanken hålles levande. Västra Gärsholmen med sitt vackra lilla kapell är ett perfekt mål för en församlingsutflykt. Här på hemsidan under rubriken Gudstjänster ser du vilka söndagar som ännu är lediga.