Välkommen till årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 19 december kl. 17 i Kyrkans hus, Nya Rådstugugatan 7 i Norrköping. Du som är medlem är varmt välkommen att vara med och diskutera verksamheten samt delta i viktiga beslut.