Ekumeniska dagen 22 augusti

En gång om året firar vi ekumeniska dagen med en gudstjänst som i år leds av domprosten Mattias Bähr