Mattias Bähr är den nya domprosten i Linköping. Han kommer att leda gudstjänsten på Capella Ecumenica den 22 augusti då vi firar den Ekumeniska dagen. Dessutom medverkar Frälsningsarméns musikkår från Norrköping samt representanter för andra samfund. Välkomna!
Som vanligt går kyrkbåten från Kungshällsudden utanför Bottna kl 10 och 10.30