Rapport från årsmötet

Föreningens årsmöte hölls den 16 december på Skolgatan 18