Årsmötet 2021 hölls den 16 december på Skolgatan 18. 17 medlemmar deltog.

Enligt årsberättelsen har betydande upprustningsarbeten gjorts under den gångna säsongen. En ny förvaringsbod har uppförts, toaletterna och kaffestugan har rustats upp, stora bryggan är helrenoverad och förstärkt, ny el och ny fasadbelysning på kapellet är installerad. Omfattande målningsarbeten har gjorts. Ny vattenpump är beställd till kommande säsong då den gamla gått sönder. Nya vindskivor till kapellet ligger klara men ska sättas upp först till våren.

Vid årsmötet utsågs Karin Sollert till styrelsesuppleant. Hon blir ansvarig för bokningar av vigslar, dop och gruppresor.