När tanken på att bygga ett kapell på Västra Gärsholmen växte hos Hilding Bielkhammar var just ekumenik en viktig drivkraft. Välkommen att fira Ekumeniska dagen på Capella Ecumenica den 21 augusti! Då samlas vi från olika kyrkor och samfund till gudstjänst under ledning av Martin Modéus, för sista gången i rollen som biskop i Linköpings stift. Caroline och Anders Eksmo sjunger och spelar. Kyrkbåt som vanligt kl 10. Kaffeservering efteråt.