Capellas Ecumenicas medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 14 december kl. 13.00 på Bielkhammars kontor, Skolgatan 18 (OBS platsen!). Kaffe och kaka serveras. Varmt välkomna! Styrelsen.
Är du inte medlem? Sätt in årsavgiften 250:- på bankgiro 374-8233.