Välkommen till årets första gudstjänst på Västra Gärsholmen. Den hålls av Söderköping S:t Anna församling. Kyrkoherde Ola Linderoth predikar och Glädjekören sjunger under ledning av kantor Roger Eriksson. Som vanligt går båten från Kungshällsudden kl 10 och 10.30. Elisabet står beredd med kyrkkaffet vid kaffestugan efteråt.

Och så var det den nya hemsidan, här är några av nyheterna:

  • Vackra vinjettbilder rullar på startsidan
  • Fungerar bättre på mobiltelefon
  • Historien om Capella berättas
  • Hälsningar från två biskopar och en kardinal
  • Se filmen om Capella
  • Tydlig karta som visar både Kungshällsudden och Capella
  • Ta fram gamla programhäften
  • ”FAQ” – vanliga frågor och svar